Pozvánka na zasadnutie OZ

20.03.2019

P O Z V Á N K A  

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liesek, ktoré sa uskutoční dňa
26. marca 2019 o 16.00 hod. (utorok)


v zasadačke OcÚ s nasledovným programom:

Viac...

Vývoz odpadov

21.03.2019

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

28. marec 2019 - separovaný odpad

3. apríl 2019 - komunálny odpad

17. apríl 2019 - komunálny odpad

 

Vrecia a kuka nádoby so žetónmi je potrebné v deň vývozu vyložiť na dostupné miesta v skorých ranných hodinách.

 

Viac...

Výsledky volieb prezidenta 2019 v obci Liesek 1. kolo

16.03.2019

Vizualizácia nového Domu smútku

24.01.2019

Dom smútku sa bude nachádzať na východnej strane cintorína. Výstavba je plánovaná na jar v roku 2019.

Svetový deň vody 2019

21.03.2019

Oznam Daňového úradu

21.03.2019

Oznam - automatický externý defibrilátor

19.11.2018

Ľudský život má obrovskú hodnotu, no niekedy stačí okamih a môže vyhasnúť. Je povinnosťou každého z nás poskytnúť prvú pomoc  človeku, ktorý to potrebuje. Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré môže v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie.

Tento prístroj sa nachádza aj v našej základnej škole a je k dispozícii každému, kto ho bude potrebovať.

 

V prípade potreby kontaktujte: 0904 517 869

                                                   0908 963 420

Viac...

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Okresný riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Dotazník pre obyvateľov Žilinského kraja 2018

Novela zákona č. 39/2006 Z. z. o veterinárnej starostlivosti - chovy ošípaných

Informačná kampaň zameraná na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke sv. Huberta

Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke Panny Márie

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0