Vývoz odpadov

22.01.2019

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

23. január 2019 - komunálny odpad

24. január 2019 - separovaný odpad

 6. február 2019 - komunálny odpad

Vrecia a kuka nádoby so žetónmi je potrebné v deň vývozu vyložiť na dostupné miesta v skorých ranných hodinách.

 

Viac...

Oznam

03.01.2019

Žiadame vlastníkov motorových vozidiel, aby neparkovali svoje vozidlá na miestnych komunikáciach, nakoľko to obmedzuje odhŕňanie snehu.

Viac...

Upozornenie

08.01.2019

Upozorňujeme daňovníkov, ktorým vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (z dôvodu kúpy, predaja, dedičského konania, získania stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a iné v roku 2018) a tiež k dani za psa, že priznanie sa podáva do 31. januára 2019 príslušnej obci.

Viac...

Oznam

08.01.2019

Občania, ktorí majú záujem o kompostér na biologicky rozložiteľný odpad, že si ho môžu vyzdvihnúť počas pracovných dní na Obecnom úrade. Je potrebné si doniesť občiansky preukaz.

Viac...

Oznam - automatický externý defibrilátor

19.11.2018

Ľudský život má obrovskú hodnotu, no niekedy stačí okamih a môže vyhasnúť. Je povinnosťou každého z nás poskytnúť prvú pomoc  človeku, ktorý to potrebuje. Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré môže v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie.

Tento prístroj sa nachádza aj v našej základnej škole a je k dispozícii každému, kto ho bude potrebovať.

 

V prípade potreby kontaktujte: 0904 517 869

                                                   0908 963 420

Viac...

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

27.02.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

 

Viac...

Cezhraničné autobusy do Zakopaneho

05.01.2018

Priame autobusové spojenia Suchá Hora - Zakopané - Kuźnice by mali začať premávať od leta budúceho roka. Autobusy budú premávať vo verejnom záujme a zabezpečí ich samospráva Malopoľského vojvodstva, čiže regiónu so sídlom v Krakove, do ktorého patria aj poľské Tatry, Nový Targ a Jablonka (Žywiec a Korbielov už nie - tie su súčasťou Sliezskeho vojvodstva).

Viac...

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Okresný riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Dotazník pre obyvateľov Žilinského kraja 2018

Novela zákona č. 39/2006 Z. z. o veterinárnej starostlivosti - chovy ošípaných

Informačná kampaň zameraná na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke sv. Huberta

Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke Panny Márie

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

noimage

0,00 €
0,00 € bez DPH

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0