Deň zeme

19.04.2018
17.04.2018

Vývoz odpadov

19.04.2018

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

26. apríl 2018 - separovaný odpad

02. máj 2018 - komunálny odpad

16. máj 2018 - komunálny odpad

Vrecia a kuka nádoby so žetónmi je potrebné v deň vývozu vyložiť na dostupné miesta v skorých ranných hodinách.

 

Viac...

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

02.08.2017

Vývoz veľkoobjemového odpadu

10.04.2018

Veľkoobjemový odpad je možné po nahlásení a dohode s pracovníkom obecného úradu uložiť V ZBERNOM DVORE pri moste, smerom ku krížu, v pracovnom čase od 7:30 do 15:30.

Do kontajnera patria odpady, ktoré nie je možné umiestniť do kuka nádoby, napr. kusy nábytku, staré matrace a koberce,...

Do kontajnera sa nevhadzujú druhotné suroviny (železo, sklo, papier, tetrapack, plasty), nebezpečný odpad.


Ochrana pred požiarmi

11.04.2018

Po roku opäť prichádza jar a spolu s ňou aj potreba upraviť si svoje okolie. S jarným obdobím však prichádza aj nebezpečenstvo vzniku požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich výskytu patrí najmä v jarnom období vypaľovanie suchých trávnych porastov a spaľovanie horľavých odpadov v záhradách a dvoroch.
V roku 2017 bolo zaznamenaných v rámci Slovenskej republiky 1 861 požiarov, ktorých príčinou bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, pri ktorých vznikla priama škoda v sume 146 590 Eur, zomrela 1 osoba a taktiež 1 zranená. V Žilinskom kraji bolo zaevidovaných 116 takýchto požiarov.

UPOZORŇUJEME občanov, že v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je zakázané:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov (t. j. vypaľovanie trávy, kríkov, stromov)
  • zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru

Táto zakázana činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331Eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné za nedodržanie tohto zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky 16 596Eur.

Viac...

Cezhraničné autobusy do Zakopaneho

05.01.2018

Priame autobusové spojenia Suchá Hora - Zakopané - Kuźnice by mali začať premávať od leta budúceho roka. Autobusy budú premávať vo verejnom záujme a zabezpečí ich samospráva Malopoľského vojvodstva, čiže regiónu so sídlom v Krakove, do ktorého patria aj poľské Tatry, Nový Targ a Jablonka (Žywiec a Korbielov už nie - tie su súčasťou Sliezskeho vojvodstva).

Viac...

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

27.02.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

 

Viac...

Štatistické zisťovanie

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0