Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

14.12.2018

POZVÁNKA

     V zmysle § 13, ods. 4, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liesku, ktoré sa uskutoční dňa

18. decembra 2018 o 16.00 hod. (utorok)

 v zasadačke Obecného úradu Liesek

          

 

Viac...

Vianočné trhy 2018

Vývoz odpadov

03.12.2018

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

12. december 2018 - komunálny odpad

26. december 2018 - komunálny odpad

27. december 2018 - separovaný odpad

Vrecia a kuka nádoby so žetónmi je potrebné v deň vývozu vyložiť na dostupné miesta v skorých ranných hodinách.

 

Viac...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

05.12.2018

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že dňa

9. januára 2019 (streda) v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod.

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy na uliciach: Dolná, A. Bernoláka, A. Bážika, Nová, Školská.

Viac...

Oznam - automatický externý defibrilátor

19.11.2018

Ľudský život má obrovskú hodnotu, no niekedy stačí okamih a môže vyhasnúť. Je povinnosťou každého z nás poskytnúť prvú pomoc  človeku, ktorý to potrebuje. Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré môže v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie.

Tento prístroj sa nachádza aj v našej základnej škole a je k dispozícii každému, kto ho bude potrebovať.

 

V prípade potreby kontaktujte: 0904 517 869

                                                   0908 963 420

Viac...

Hlasovanie za technické vybavenie pre ZŠ s MŠ Liesek

10.10.2018

Pomôžte našej škole získať technické vybavenie s interaktívnou tabuľou.

Hlasovanie: https://nanovylevel.sk/

Hlasovanie prebieha do 31. decembra 2018, z jednej e-mailovej adresy môžete odoslať len jeden hlas.

 

 

Viac...

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

27.02.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

 

Viac...

Cezhraničné autobusy do Zakopaneho

05.01.2018

Priame autobusové spojenia Suchá Hora - Zakopané - Kuźnice by mali začať premávať od leta budúceho roka. Autobusy budú premávať vo verejnom záujme a zabezpečí ich samospráva Malopoľského vojvodstva, čiže regiónu so sídlom v Krakove, do ktorého patria aj poľské Tatry, Nový Targ a Jablonka (Žywiec a Korbielov už nie - tie su súčasťou Sliezskeho vojvodstva).

Viac...

Okresný riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Dotazník pre obyvateľov Žilinského kraja 2018

Novela zákona č. 39/2006 Z. z. o veterinárnej starostlivosti - chovy ošípaných

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Informačná kampaň zameraná na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke sv. Huberta

Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke Panny Márie

Štatistické zisťovanie

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

noimage

0,00 €
0,00 € bez DPH

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0