Nová webová stránka obce

16.05.2019

Link na novú webovú stránku našej obce https://www.obecliesek.sk/

Vývoz odpadov

02.05.2019

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

15. máj 2019 - komunálny odpad

23. máj 2019 - separovaný odpad

29. máj 2019 - komunálny odpad

 

Vrecia a kuka nádoby so žetónmi je potrebné v deň vývozu vyložiť na dostupné miesta v skorých ranných hodinách.

 

Viac...

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Liesek

24.04.2019

Obec Liesek
Michalská časť 442, 027 12 Liesek


v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Liesek, Staničná 324, 027 12 Liesek

Viac...

Májové vatry - usmernenie

30.04.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Vás vzhľadom na suché počasie a nízke percento pôdnej vlahy chce upozorniť na zvýšenú možnosť vzniku požiaru v prírodnom prostredí.
Na nebezpečenstvo vzniku požiaru Vás upozorňujeme v prípade, že Vaša obec (mesto) alebo občania Vašej obce (mesta) plánujú organizovať „pálenie májových vatier“. Zvýšenú opatrnosť odporúčame pri týchto činnostiach dodržať najmä v blízkosti lesných porastov, pričom odporúčame dôkladne zvážiť umiestnenie májovej vatry. Zároveň Vás upozorňujeme na možnosť rýchlej zmeny poveternostných podmienok a tým aj na nebezpečenstvo možného vzniku a šírenia požiaru v danej lokalite.
V prípade, že Vaša obec (mesto) alebo občania Vašej obce (mesta) budú túto činnosť organizovať a vykonávať, žiadame zároveň o zabezpečenie dostatočného množstva hasiacich prostriedkov (blízkosť vodného zdroja, náradie na prípadné hasenie), zvýšenú opatrnosť a súčasne ohlásenie pálenia májovej vatry (s uvedením zodpovednej osoby, času pálenia a presnej lokality) na operačné pracovisko Hasičského a záchranného zboru, tel. č. 112 alebo 150.

mjr. Mgr. Dušan B a k o š

                                                                            riaditeľ

 

Viac...

Pozvánka na prednášku

02.05.2019

Pozývame Vás na prednášku o bylinkách a mastičkách na potlačenie bolesti pohybového aparátu, ktorá sa uskutoční 13. mája 2019 (pondelok) o 15:00 v klube ZŤP v Liesku.

Prednáša kúpeľný lektor a bylinkár Karel Štenbaur spolupracovník Biomedika Praha.

Vstup je zdarma.

Viac...

Oznam - automatický externý defibrilátor

19.11.2018

Ľudský život má obrovskú hodnotu, no niekedy stačí okamih a môže vyhasnúť. Je povinnosťou každého z nás poskytnúť prvú pomoc  človeku, ktorý to potrebuje. Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré môže v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie.

Tento prístroj sa nachádza aj v našej základnej škole a je k dispozícii každému, kto ho bude potrebovať.

 

V prípade potreby kontaktujte: 0904 517 869

                                                   0908 963 420

Viac...

Oznámenie finančnej správy pre podnikateľské subjekty

Výzva obce pre občanov, ktorí nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava Trstená

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času v Trstenej

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Trstenej

Okresný riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Dotazník pre obyvateľov Žilinského kraja 2018

Novela zákona č. 39/2006 Z. z. o veterinárnej starostlivosti - chovy ošípaných

Informačná kampaň zameraná na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke sv. Huberta

Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke Panny Márie

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0