Hlasovanie v predajniach Tesco za Náučno-oddychovú zónu obce Liesek

14.05.2018

Naša obec sa zapojila do grantovej výzvy nadácie Tesco v projekte "Vy rozhodujete-my pomáhame." Svojim hlasom môžete podporiť vybudovanie Náučno-oddychovej zóny. Za každý nákup dostanete žetón, ktorý vhodíte k príslušnému projektu do 4. júna 2018 v predajniach Tesco Tvrdošín a Dolný Kubín.

Vývoz odpadov

17.05.2018

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

24. máj 2018 - separovaný odpad

30. máj 2018 - komunálny odpad

13. jún 2018 - komunálny odpad

Vrecia a kuka nádoby so žetónmi je potrebné v deň vývozu vyložiť na dostupné miesta v skorých ranných hodinách.

 

Viac...

O2 športová akadémia Mateja Tótha pre ZŠ s MŠ Liesek

07.05.2018

Pomôžte našej škole získať O2 športovú akadémiu Mateja Tótha.

Hlasovanie: https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1048

Hlasovať môžete každý deň až do 30. júna 2018, jeden človek môže do konca školského roka prispieť takmer 60 hlasmi.

 

 

Viac...

Deň bez bariér

02.05.2018

Vývoz veľkoobjemového odpadu

10.04.2018

Veľkoobjemový odpad je možné po nahlásení a dohode s pracovníkom obecného úradu uložiť V ZBERNOM DVORE pri moste, smerom ku krížu, v pracovnom čase od 7:30 do 15:30.

Do kontajnera patria odpady, ktoré nie je možné umiestniť do kuka nádoby, napr. kusy nábytku, staré matrace a koberce,...

Do kontajnera sa nevhadzujú druhotné suroviny (železo, sklo, papier, tetrapack, plasty), nebezpečný odpad.


Ochrana pred požiarmi

11.04.2018

Po roku opäť prichádza jar a spolu s ňou aj potreba upraviť si svoje okolie. S jarným obdobím však prichádza aj nebezpečenstvo vzniku požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich výskytu patrí najmä v jarnom období vypaľovanie suchých trávnych porastov a spaľovanie horľavých odpadov v záhradách a dvoroch.
V roku 2017 bolo zaznamenaných v rámci Slovenskej republiky 1 861 požiarov, ktorých príčinou bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, pri ktorých vznikla priama škoda v sume 146 590 Eur, zomrela 1 osoba a taktiež 1 zranená. V Žilinskom kraji bolo zaevidovaných 116 takýchto požiarov.

UPOZORŇUJEME občanov, že v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je zakázané:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov (t. j. vypaľovanie trávy, kríkov, stromov)
  • zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru

Táto zakázana činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331Eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné za nedodržanie tohto zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky 16 596Eur.

Viac...

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina

Oznámenie o plánovanom výrube drevín

Cezhraničné autobusy do Zakopaneho

05.01.2018

Priame autobusové spojenia Suchá Hora - Zakopané - Kuźnice by mali začať premávať od leta budúceho roka. Autobusy budú premávať vo verejnom záujme a zabezpečí ich samospráva Malopoľského vojvodstva, čiže regiónu so sídlom v Krakove, do ktorého patria aj poľské Tatry, Nový Targ a Jablonka (Žywiec a Korbielov už nie - tie su súčasťou Sliezskeho vojvodstva).

Viac...

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

27.02.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

 

Viac...

Štatistické zisťovanie

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0